Нашите услуги

Комплексен бизнес анализ

със специално внимание върху системите за маркетинг и продажби

Цел: Определяне на състоянието на основни бизнес системи, намиране на слаби и потенциално проблемни места. Въз основа на аналитичната информация се подготвя пътна карта за развитие на бизнеса.

Бизнес планиране

Изработка на бизнес план за представяне пред инвеститори, финансови институции или за вътрешно използване във фирмата.

Цел: Бизнес и финансово планиране на дейността на фирма или отделно направление. Подготовка на пакет документи, отговарящи на изискванията на ползвателя на бизнес плана.

виж повече

Проекти за развитие и систематизация на бизнес

Разработка и въвеждане в практика на системи за управленски анализ и контрол, маркетинг и продажби.

Цел: Решение на бизнес задачи на собственика в две основни направления: увеличаване на ефективност на бизнеса и въвеждане на информиран управленски контрол.

Индивидуално консултиране на собственици и първи лица на бизнеса

Експертна помощ за намиране на решения на вашите бизнес задачи
и съставяне на постъпков план за увеличаване на ефективност на бизнеса.

виж повече

Бизнес обучение

Помагаме да структурирате своите знания и подобрявате своите бизнес навици чрез индивидуално или групово обучение.
Подкрепяме когато самостоятелно въвеждате в практика нови стратегии и технологии за бизнес.

БИЗНЕС ТЕСТ
за малки фирми

Онлайн диагностика - начин да получите експертни препоръки в рамките на 15 минути.

 

към теста

 
 
 
Oksana Lalova
Важно е да формулирате своите стратегически бизнес цели, но това не е достатъчно.
Трябва да направите оценка на натрупаните данни за да видите доколко вашите действия ви доближават до вашите цели и какви решения дават най-добър практически, т.е. финансов, резултат.
Точно за това съществува бизнес анализ.

Оксана Лалова

Експерт в областта на системно развитие на бизнес
Ръководител на "Евро Адвайзър" ЕООД.

 

С какво още ви помагаме

Ние пишем за вас книги и статии, провеждаме семинари и обучения

Бизнес статии

Нашите статии

 

Нашите експертни статии са публикувани в списания "Твоят бизнес", "Човешки ресурси" и други хартиени и онлайн медии.

Книга Машина за клиенти Книга Машина за продажби

Нашите книги

Повече информация за нашите книги:

Машина за клиенти
 
Машина за продажби

Бизнес семинари и обучения

 

Ние провеждаме за нашите клиенти семинари и онлайн тренинги.

Бизнес тест

Имате малка фирма?

Най-бързия начин да получите експертен съвет:

 
Бизнес тест
Бизнес обучение

Бизнес семинари и обучения

 

Ние провеждаме за нашите клиенти семинари и онлайн тренинги.

Бизнес статии

Нашите статии

 

Нашите експертни статии са публикувани в списания "Твоят бизнес", "Човешки ресурси" и други хартиени и онлайн медии.

 

Резултати на нашите клиенти

 • Предсказуеми финансиOpen or Close

  - -
  Финансово планиране за стабилен бизнес

  Клиент: Фирма - производител в областта на животновъдство.

  Цел: Финансово прогнозиране. Систематизация на управленска отчетност.

  Резултат: По време на първоначалния анализ и подготвка на финансовия план са открити възможности на подобряване на финансовия резултат с 39,7% спрямо първоначално планирания.
  Изготвен подробен прогнозен финансов план за 14 месеца.
  Изготвен прогнозен план по основни производствени показатели.
  Систематизирана управленска отчетност за следене изпълнението на плана.

  виж повече

 • Ново направление на бизнесOpen or Close

  - -
  Ново направление на бизнес с ясна структура и отговорности

  Клиент: Нов бизнес като дъщерна фирма на производител на хранителни продукти.

  Цел: Определяне на структура, основни бизнес процеси и функции на основни подразделения на новосъздаваща се фирма. Обучение на нов управител.

  Резултат: Разработена основа на бизнес модела на агенция за мърчандайзинг.
  Изработена кратка методология за адаптация и въвеждащо обучение на новонает персонал.
  Проведено обучение на новия управител.
  Всички първи лица на новосъздадената фирма ясно разбират своето място в бизнес процеса и са готови за стартиране на дейността.

  виж повече

 • Системен ръст на продажбиOpen or Close

  - -
  Увеличение на продажбите два пъти за една година

  Клиент: Производител на сладкарски изделия.

  Цел: Увеличаване на продажби. Обучение на собственика чрез коучинг.

  Резултат: Разработени стратегии за привличане на клиенти и продажби на едро и дребно.
  Коригиран асортимент на сладкарски изделия. Нает нов ключов служител.
  Въведени в практика нови техники за маркетинг и продажби, в това число проведена акция със 75% конверсия.
  Собственика премина обучение.
  За една година съвместна работа оборота нарастна два пъти.

  виж повече

 • Повече нови клиентиOpen or Close

  - -
  Разширяване обхвата на потенциалните клиенти за повече продажби

  Клиент: Медицински център.

  Цел: Увеличаване на продажби на медицински услуги на финансово стабилни пациенти. Обучение на собственика чрез коучинг.

  Резултат: В центъра е въведена основа за системи за маркетинг и продажби.
  Коригирана ценова политика.
  Проведен анализ на асортимента и подготвени пакетни предложения за различни групи пациенти.
  Подготвени и изпратени оферти за сътрудничество с фирми за медицински туризъм. Има проявен интерес от тяхната страна.
  Собственика премина обучение

  виж повече