Клиент

Търговска фирма за търговия на едро със строителни материали, бои, изолационни материали. Фирмата е дистрибутор на европейски производители.

Клиента има стабилно положение на пазара, притежава склад за продажби на едро и дребно и поддържа дългогодишна практика за работа с постоянни корпоративни клиенти - строителни и ремонтни фирми.

Основни запитвания

Към нас се обърна един от собствениците на фирмата. Той отскоро активно се включи в ръководството на фирмата, като започна да курира маркетинга и продажбите.

Основното запитване е консултиране и бизнес обучение на собственика в областта на системно развитие на маркетинг и продажби във фирмата.

Второ запитване е да се започнат да се прилагат на практика стъпки за увеличаване на продажбите и по-активно привличане на клиенти.

Резултати на нашата работа

Собственика премина обучение, като получи не само теоретичните знания, а още по време на обучението започна да прилага наученото на практика.

През трите месеца е положена основа на систематизацията на маркетинг и продажби във фирмата:

  • Направено проучване на конкуренти
  • Разработено позициониране на пазара и уникална търговска позиция
  • Определени основни групи корпоративни клиенти и подходящи за тях оферти
  • Подготвена и въведена в практика програма за препоръки
  • Разработено методика за провеждане на затворена разпродажба
  • Въведено следене на отчетност на собственика по ключови бизнес показатели
  • Подготвен кратък каталог за търговския персонал
  • и друго.

По време на нашата работа имаше и един специфичен и интересен момент. Собствениците и ръководителите на фирмата са от едно семейство, а повечето семейни фирми имат определени проблеми при споделянето на отговорностите в работата.

Ние се радваме, че освен чисто бизнес решения, сме открили и решение на един психологически проблем на собственика - начин той да получи повече отговорности и свобода в своята работа върху бизнеса.

Продължителност на проекта

3 месеца

Следваща стъпка

Клиента избра да продължи самостоятелно да прилага на практика знания и разработени по време на обучението стратегии и инструменти за маркетинг и продажби, като провежда редовни консултации с експерта на "Евро Адвайзър".