За Евро Адвайзър

 

"Евро Адвайзър" ЕООД е консултантска фирма, работеща в областта на управленско консултиране от 2008 година.

Нашата специализация

Евро Адвайзър се специализира върху предоставяне на консултантски услуги на фирмите от малък и среден бизнес, работещи в областта на производство, продажби на услуги и продукти на B2B пазара.

Бизнес анализ,
финансово и бизнес планиране.
Системи за управленска отчетност.

Увеличаване на ефективност на бизнеса чрез развитие на системи за маркетинг и продажби.

Бизнес обучение

 

Нашите клиенти

Ние имаме опит за работа с над 20 различни видове бизнес. По-голямата част от нашите клиенти са фирмите от малък бизнес (с оброт над 2 500 000 лева на година и персонал над 10 души), работещи в областта на производство, продажби на продукти и услуги на B2B пазара. Повечето от тях имат достатъчно стабилен бизнес с над 2 годишна история и инвестират в своето развитие.

Освен това, чрез нашите обучения и семинари сме помогнали на стотици собственици и ръководители на малки и микро фирми да стабилизират и развият своя бизнес, да увеличат продажбите на своите продукти и услуги.

Нашият екип

Основната част на нашия експертен екип са действащи професионалисти в съответната област. Държим да работим със специалисти, които продължават успешно да практикуват своята професия в България и Европа.

Оксана Лалова

Оксана Лалова

Директор и водещ експерт на "Евро Адвайзър"
Квалифициран бизнес анализатор, експерт в областта на системно развитие на бизнес.

  • Практикуващ специалист в областта на пазарен анализ и прогнозиране с 20 години опит
  • Консултант в областта на увеличаване на ефективност на работата на системи за маркетинг, продажби и управление.
  • Автор на методики за пазарен анализ и системно развитие малък и среден бизнес, автор на програми за обучение, книги и статии.
 

На нас ни имат доверие