Услуги на Евро Адвайзър

 

КОМПЛЕКСЕН БИЗНЕС АНАЛИЗ
със специално внимание върху системите за маркетинг и продажби

 

Намираме 20% от вашите действия, които дават 80% от вашите бизнес резултати

Цел: Определяне на състоянието на основни бизнес системи, намиране на слаби и потенциално проблемни места. Въз основа на аналитичната информация се подготвя пътна карта за развитие на бизнеса.

Срокове: от 1 месец, индивидуално

Цена: от 1500 лв.

 

Изработка на бизнес план за представяне пред инвеститори, финансови институции или за вътрешно използване във фирмата.

Цел: Бизнес и финансово планиране на дейността на фирма или отделно направление. Подготовка на пакет документи, отговарящи на изискванията на ползвателя на бизнес плана.

Срокове: от 2 седмици, индивидуално

Цена: от 900 лв.

виж повече

Проекти за развитие и систематизация на бизнес

 

Разработка и въвеждане в практика на системи за управленски анализ и контрол, маркетинг и продажби.

Цел: Решение на бизнес задачи на собственика в две основни направления: увеличаване на ефективност на бизнеса и въвеждане на информиран управленски контрол.

Срокове: 3-12 месеца

Цена: от 1500 лв. / месец

 

Експертна помощ за намиране на решения на вашите бизнес задачи
и съставяне на постъпков план за увеличаване на ефективност на бизнеса.

Срокове: от 1 консултация

Цена: от 110 лв.

виж повече

Бизнес обучение

 

Помагаме да структурирате своите знания и подобрявате своите бизнес навици чрез индивидуално или групово обучение.
Подкрепяме когато самостоятелно въвеждате в практика нови стратегии и технологии за бизнес.

Цена: индивидуално, безплатно