Последна актуализация: 23.02.2020 г.

Съдържание

Обща информация

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

III. Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме

IV. Срок на съхранение на личните Ви данни

V. Предаване на вашите лични данни за обработване

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

VII. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

VIII. Мерки за сигурност

IX. Използване на бисквитки ("cookie")

X. Други разпоредби

 

Обща информация

Целта на настоящата Политика за поверителност и лични данни (по-нататък - "Политика") е да Ви предоставим информация относно вида на личните данни, които събираме и обработваме във връзка с Вашето използване на уебсайта EvroAdviser - https://evroadviser.com (по-нататък - "нашият уебсайт", "EvroAdviser") и свързаните с него услуги, както и за правата Ви по-отношение на предоставените от Вас лични данни.

Посещавайки EvroAdviser и използвайки услуги в нашия уебсайт, Вие декларирате, че сте информирани за нашата актуална Политика и разбирате нашите практики и своите права относно личните данни.

"Евро Адвайзър" ЕООД (по-нататък - “ние”, “Евро Адвайзър”) е отговорно за събирането и обработката на личните данни чрез уебсайт EvroAdviser. Ние изразяваме своето уважение към Вашата лична информация и полагаме грижи да защитим личните данни на всеки потребител на нашите уебсайтове.

Евро Адвайзър осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни: "Евро Адвайзър" ЕООД; ЕИК/БУЛСТАТ: 160071483; Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. "Тодор Бурмов" №3 ап.7; Email: office [at] evroadviser . com; Телефон: +359 988 703 188

Информация относно компетентния надзорен орган: Комисия за защита на личните данни: Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Евро Адвайзър събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и достъп към обучителни материали и дигитални продукти във уебсайта EvroAdviser на основание чл.6, ал.1 от Регламента (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Евро Адвайзър по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Евро Адвайзър;
 • За целите на легитимния интерес на Евро Адвайзър.

 

II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Евро Адвайзър събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и сключване на договор с нашето дружество, включително за следните цели:

 • създаване на профил за достъп към уебсайта и осигуряване на пълна функционалност при използването на нашите продукти и услуги;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга или дигитален продукт;
 • регистрация и предоставяне на достъп за участие в информационни и обучителни мероприятия организирани от Евро Адвайзър;
 • предоставяне на исканата от Вас информация в отговор на заявки и запитвания за нашите услуги и продукти и осъществяване на обратна връзка с Вас;
 • изпращане на информационни съобщения и уведомления във връзка с услугите, които ползвате при нас, както и препоръки за подобряване на тяхното използване;
 • изпращане на информационни съобщения и обучителни материали по интересуващите Ви теми и при изразено от Вас желание;
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за обучителни мероприятия и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас, при изразено от Вас желание;
 • оставяне на коментари под материали, публикувани в сайта.

(2) Евро Адвайзър спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо според нас ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Евро Адвайзър може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

III. Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме

Чл. 3. (1) Евро Адвайзър може да извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на нашето дружеството по изпълнение на сделката. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги, достъп към онлайн обучение, достъп към дигитални продукти и др. – Целите на тази операция са: създаване на профил във уебсайта, който да бъде свързан с използваната от Вас услуга или услуги, за да имате достъп към закупените или безплатни услуги и дигитални продукти на EvroAdviser; Изпращане на информационни съобщения и уведомления във връзка с използваните услуги и продукти, препоръки за подобряване на тяхното използване; при изразено от Вас желание, предлагане на подходящи оферти за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Изпращане на тематични информационни съобщения и обучителни материали – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на тематични съобщения и материали до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават. В случай, ако исканата от Вас информация не се отнася пряко до конкретен продукт или услуга, ние ще предлагаме оферти за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас само при изразено от Вас желание. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Осъществяване на връзка с потребител изпратил заявка или запитване за нашите услуги или продукти - целта на тази операция е отговор на Вашата заявка или запитване. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Администриране на коментари в EvroAdviser – целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят да изразят своето мнение във връзка с публикуван в EvroAdviser материал или статия, да оставят коментар. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Евро Адвайзър обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни за регистрация – личните данни за достъп към акаунта на сайта EvroAdviser (имейл, допълнителни данни – име и фамилия, град/държава, общи данни за Вашия бизнес)

Цели, за които се събират данните: 1) Регистрация на потребител в сайта; 2) Предоставяне на достъп към продукти и услуги; 3) Идентификация на потребителя като клиент закупил дадена услуга или продукт; 4) Предоставяне на достъп до публикация на материали, коментари и отчети, когато това е възможно; 5) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информационни съобщения и уведомления във връзка с използваните услуги и продукти, препоръки за подобряване на тяхното използване, както и подходящи обучителни и информационни материали; 6) При изразено желание - изпращане на информация за акции, оферти и рекламни съобщения за услуги и продукти, които могат да заинтересуват потребителя;

Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта или след сключване на писмен договор между Евро Адвайзър и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на съобщения по т. 6 от целите за които се събират “данни за регистрация” се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал.1, б. (а) GDPR.

Данни за безплатен достъп – данни, които можете да ни предавате за да получите достъп към безплатни дигитални продукти и услуги.(име, имейл, допълнителна информация - общи данни за Вашия бизнес)

Цели, за които се събират данните: 1) Предоставяне на съответната услуга или продукт, в това число чрез изпращане на имейли и/или предоставяне на съответен достъп в сайта 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително изпращане на тематични информационни и обучителни материали и за получаване на обратна връзка; 3) При изразено желание - изпращане на информация за акции, оферти и рекламни съобщения за услуги и продукти, които могат да заинтересуват потребителя.

Основания за обработка на личните данни: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR и на основание дадено от Вас съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за заявка или запитване – тези данни ни предавате, когато изпращате заявка за сключване на договор или за допълнителна информация и/или консултация за продукт или услуга на Евро Адвайзър или съобщение за обратна връзка с нас, използвайки формуляри в нашия сайт (име и фамилия, имейл, телефон, Скайп, град, обща информация за бизнеса)

Цели, за които се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя за целите на отговор на изпращача на заявката или запитването 2) Идентифициране на субекта на данните като запитващ.

Основания за обработка на личните данни: На основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Други данни, които Евро Адвайзър обработва – При влизане в нашия уебсайт, Евро Адвайзър автоматично събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) Евро Адвайзър не събира и не обработва чувствителни лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Евро Адвайзър от лицата, за които се отнасят.

(5) Евро Адвайзър не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Евро Адвайзър не обработва данни за лица под 16 години. Ако имаме основание да вярваме, че случайно сме събрали данни на лице от тази категория, ние няма да ги обработваме и ще изтрием тази информация.

 

IV. Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Евро Адвайзър съхранява Вашите лични данни, предоставени от Вас за профила в сайта EvroAdviser, за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта.

След изтичането на този срок, Евро Адвайзър полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни в профила, без ненужно забавяне.

(2) Евро Адвайзър Ви уведомява, в случай, ако срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Евро Адвайзър или друго.

(3) Евро Адвайзър съхранява Вашите лични данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари в EvroAdviser с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите и другите материали.

(4) Евро Адвайзър съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация във уебсайта или в друга наша база с данни.

 

V. Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Евро Адвайзър може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Евро Адвайзър Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Евро Адвайзър за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като ни изпратите искане в свободен текст.

(2) Евро Адвайзър може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на нашите продукти или услуги, Вашият достъп към нашите продукти и услуги ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Евро Адвайзър потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Евро Адвайзър Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Евро Адвайзър си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Евро Адвайзър.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Евро Адвайзър изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Евро Адвайзър има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Евро Адвайзър;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Евро Адвайзър не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Евро Адвайзър или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Евро Адвайзър, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Евро Адвайзър, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на уебсайта на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Евро Адвайзър.

(4) Евро Адвайзър не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Евро Адвайзър да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Евро Адвайзър да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Евро Адвайзър не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Евро Адвайзър имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Евро Адвайзър, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Евро Адвайзър директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Евро Адвайзър да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Евро Адвайзър може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Евро Адвайзър, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Евро Адвайзър установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Евро Адвайзър не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Връзки към сайтове на трети страни

Чл. 15. На уебстраниците на EvroAdviser има публикувани хипервръзки към уебсайтове на трети страни, например към Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др.

Ние не контролираме и не носим отговорност за политиките за поверителност и практиките относно личните данни на трети страни. За това Ви съветваме да потърсите тази информация във уебсайтовете на съответните трети страни, към които сте преминали използвайки хипервръзка в нашият уебсайт.

 

VII. Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на нашите услуги в пълната им функционалност и с оглед законовите задължения на Евро Адвайзър, ние можем да предоставим данните на трети лица, които са обработващи на лични данни спазващи всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. Евро Адвайзър не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

VIII. Мерки за сигурност

Чл. 18. Ние предприемаме адекватни технически мерки за защита на Вашата лична информация, включително редовно архивиране на нашата система и база данни. Винаги, когато имаме тази възможност, криптираме Вашите данни, а достъп до тях има ограничен брой служители на Евро Адвайзър при условия на поверителност и при служебна необходимост.

Част от данните могат да бъдат съхранявани на цифрови или други носители извън интернет, в цифров или друг вид.

За съжаление, ние не можем изцяло да гарантираме сигурността на външните за Евро Адвайзър сървъри, както и да гарантираме, че е невъзможно да се осъществи неоторизиран достъп към Вашите лични данни, но полагаме грижи да защитим данните на нашите потребители.

 

IX. Използване на бисквитки ("cookie")

Чл. 19. (1) Сайтът EvroAdviser използва “бисквитки”, които автоматично се инсталират на вашия компютър.

"Бисквитката" представлява файл, който уеб сайтовете изпращат към компютъра на посетителя или към друго устройство, свързано с интернет, за да идентифицират по уникален начин браузъра на посетителя или за да запазят информация или данни за настройки в браузъра. Бисквитките не са опасни за Вашия компютър и представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към вашия компютър и впоследствие използва.

Бисквитките могат да бъдат постоянни или само за една сесия: постоянна “бисквитка” се съхранява от уеб браузър и остава валидна до определената дата на изтичане, освен ако не я изтриете преди тази датата; “бисквитка” за една сесия, ще изтече в края на Вашата сесия (посещение), когато ще затворите своят уеб браузър.

„Пиксел“ (интернет етикет, етикет за пиксели, ясен GIF) - най-често е прозрачно графично изображение, което е публикувано на уебстраните и ги свързва към уеб сървърите и се използва за предаване на информацията, събрана с помощта на бисквитките, обратно към уеб сървъра. С помощта на тези автоматизирани методи за събиране ние получаваме „данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници“, които представляват регистрационен файл с връзките и другото съдържание, върху което е щракал потребителят при преглеждане на уебсайта.

По-подробна информация за „бисквитките” можете да намерите в този сайт: https://www.aboutcookies.org

Бисквитките ни помагат да идентифицираме Вашия компютър както по време през което разглеждате нашия уебсайт, така и когато отново се връщате след време. Основната част на нашите бисквитки не съдържат информация, която може лично да ви идентифицира.

Основната част на бисквитките, които използва EvroAdviser са от вида "технически бисквитки" и са небходими за нормалното функциониране на уебсайта и Вашето удобство за работа с него. По-голямата част от тях автоматично се изтриват от Вашия компютър веднага след като напускате нашият уебсайт.

Също така, ние понякога използваме "профилиращи бисквитки" и пиксели, които ни помагат да Ви показваме съдържание въз основа на Вашето поведение при използването на уебсайта.

(2) Външните доставчици на услуги за уеб анализ, реклама и други услуги, с които партнираме, също използват бисквитки, както и пиксели, които слагаме на някои страници на нашия уебсайт.

Това им позволява да събират информация за Вашето IP и да проследяват Вашето поведение в интернет. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна.

С помощта на пикселите и бисквитки нашите партньори за уеб анализ могат да събират данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвят справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставят други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет.

По-долу можете да видите нашите външни доставчици на услуги, които могат да сложат своите бисквитки, когато посещавате нашият уебсайт. Всички доставчици отговарят на изискванията на GDPR.

Google Analytics – услуга за уеб анализ. Google Analytics използва бисквитките, с които анализираме Вашия интернет трафик, като личните данни за Вашите действия, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл.

Тук можете да сложите допълнение към браузъра си за да не получавате бисквитки от Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Декларация за поверителност - https://policies.google.com/privacy?hl=bg

AddThis Social Sharing – услуга, която позволява да използвате на страниците на уебсайта ни бутони за споделяне в социалните мрежи. Бисквитките, които AddThis слага на Вашия компютър указват какво съдържание от уебсайта ни споделяте в социалните мрежи, като личните данни за Вашите действия се използват за създаването на анонимни потребителски профили.

Тук можете да се откажете да получавате бисквитки от AddThis - https://www.addthis.com/privacy/opt-Out

Политика на поверителност - https://www.addthis.com/privacy

Yandex.Metrica - услуга за уеб анализ. Събираната чрез бисквитки информация е анонимизирана и не съдържа Вашите лични данни.

Тук можете да се откажете да получавате бисквитки от Яндекс.Метрика - https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html?lang=en

Политика на поверителност - https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=en

Facebook Pixel - услуга, която подкрепя нашият маркетинг във Фейсбук. Доставчика на услугата събира данни за Вашите посещения на нашия уебсайт след като сте кликнали върху някоя наша реклама във Фейсбук. Това ни помага да получаваме обобщени анонимни данни за нашият маркетинг във Фейсбук и да Ви излъчваме там подходящи според нас реклами.

Информация за поверителност на бисквитките на Фейсбук и възможност да се откажете от тях - https://www.facebook.com/policies/cookies/

YouTube - услуга за интегриране на видеа от YouTube в нашия уебсайт. За да може да се извършва тази услуга, YouTube слага бисквитки на Вашия компютър, които събират данни от Вас когато пускате да гледате някакво видео в нашия уебсайт. Ние получаваме обобщена анонимизирана информация, която ни позволява да следим използването на нашите видеа.

За повече информация вижте декларация за поверителност - https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Disqus - услуга за интегриране на чатове във уебсайтове. На някои страници в уебсайта ни сме интегрирали чатове за общуване на посетителите на уебсайта ни в реално време. За да може да бъде осъществена тази услуга, в момента на влизането Ви в чата Disqus слага на Вашия компютър бисквитки.

Отказ от проследяване - https://disqus.com/data-sharing-settings/

Политика за поверителност на Disqus - https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

MailChimp - доставчик на услуги по имейл маркетинг. Този доставчик на услуги ни позволява да събираме Вашите данни чрез формуляри в уебсайта и след това да Ви изпращаме имейл писма.

Тук можете да прочетете как да се откажите от "бисквитките" - https://mailchimp.com/legal/cookies/#How_can_I_control_cookies%3F

Политиката на Поверителност на MailChimp може да прочетете тук - https://mailchimp.com/legal/

(3) Ако не желаете да предоставяте информация чрез бисквитките, можете по всяко време да забраните използването им или да изтриете бисквитките от Вашия браузър. За да се откажите само от бисквитките на някои от нашите выншни доставчици на услуги, можете да използвате линкове, които са посочени по-горе.

За да напълно забраните записа на бисквитки на Вашия компютър, трябва да промените настройките на браузъра си. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

Ако обаче не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, както и на нашия уебсайт.

 

X. Други разпоредби

чл.20. Запазваме правото си да променяме настоящата Политика по всяко време и без предварително уведомление. Актуалния текст на Политиката се публикува на настоящата уеб страница (https://evroadviser.com/about/privacy-policy) и влиза в сила веднага след неговото публикуване.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни; Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон:02 915 3 518; Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Евро Адвайзър, моля, свържете се с нас на имейл на office [@] evroadviser .com или чрез формата ни за обратна връзка - https://evroadviser.com/about/kontakti

 

„Евро Адвайзър” ЕООД

Последна актуализация: 23.02.2020 г.