Клиент

Производител в областта на животновъдството, притежаващ ферма за екологично отглеждане на пасищни животни. Фермата е сравнително младо предприятие, използващо в дейността си съвременни инструменти на екологично производство.

Собственика, както и ръководния персонал на фирмата, са висококвалифицирани специалисти, преминали обучение в Европа и САЩ. Както самата ферма, така и управителя й имат награди и спечелени професионални конкурси.

Бизнеса на нашия клиент отбелязва непрекъснат ръст и броя на животните значително нарастват всяка година.

Фирмата е клиент на "Евро Адвайзър" от няколко години.

Основни запитвания

За собственика на ферма този бизнес не е единствен и, освен това, той много пътува. Затова за него е много важно да може да следи финансовите показатели на работата на фермата "дистанционно".

Друг важен момент за собственика е финансовото планиране на връщане на инвестиции, което изисква стриктното следене на финансовите резултати на дейността.

Собственика се обърна към нас със запитване да се изготви подробен прогнозен план на паричен поток за 14 месеца.

Резултати на нашата работа

Производствения процес на фермата е много специфичен и рисков, затова е оправдано да се прави много подробен паричен поток - по този начин може да бъде проследено влияние на различните фактори върху финансовия резултат на дейността.

По време на работата ни върху прогнозирането на приходи и разходи трябваше да анализираме и производствения цикъл на фермата - прогнозен ръст на стадото, рациона на животните, използване на външен труд за производство на фуражи и гледане на животни и много други показатели.

По време на нашата работа върху финансовия план са открити възможности за подобряване на финансовия резултат на фермата с 39,7% спрямо първоначално планирания.

Ние сме подготвили подробен прогнозен паричен поток, позволяващ да се следят различни важни показатели и своевременно да се откриват потенциални проблеми, влияещи върху финансовия резултат на дейността.

Върху прогнозата е подготвен финансов план за 14 месеца и са избрани инструменти за следена на отчетни данни по реализирането на плана всеки месец от планирания период.

Време на изпълнение на проекта

1 месец

Следваща стъпка:

Собственика получи инструмент за контрол върху финансовия резултат на дейността на фермата и започна да въвежда отчетност за следене на реализирането на планирани финансови показатели. Фирмата продължава сътрудничество с експерта на "Евро Адвайзър" при изготвянето на анализи, бизнес планове и прогнози.