Клиент

Медицински център за холистична медицина с дългогодишни традиции. В центъра се прилагат иновативни методи за рехабилитация и справяне с болката.

Основни запитвания

Собственика на медицинския центъра е висококвалифициран специалист и много етичен човек. Той изпитва определен дискомфорт при лични продажби на услугите на центъра и търси начини за продажби изискващи минимално лично участие в процеса на продажбата.

Голяма част от пациентите на центъра са хора от социално незащитени групи и основната печалба идва от пациентите, които имат финансови възможности за специализирани поддържащи процедури.

Запитване на собственика е увеличаване на продажбите на медицински услуги на финансово стабилни пациенти.

Второ запитване е включване в индивидуална програма на бизнес обучение, където специално внимание да бъде отделено върху изграждане на система за продажби във фирмата на клиента.

Резултати на нашата работа

По време на нашата съвместна работа собственика премина бизнес обучение в 3-месечна индивидуална програма, като наученото незабавно се е въвеждало в практика, в това число:

  • В работата на медицинския център са въведени основи на системи за маркетинг и продажби
  • Коригирана ценова политика на центъра
  • Определени основни целеви групи пациенти и подготвени специални оферти за всяка група, като специално внимание е отделено върху привличането и продажбите на пациенти от платежоспособни групи
  • Проведен анализ на асортимента и подготвени пакетни предложения
  • Структурирана клиентска база и положена основа на система за работа с клиентска база
  • Подготвени и изпратени оферти със специални предложения за партньорство с фирми за медицински туризъм
  • Подготвена и проведена акция за връщане на стари пациенти

Коригирането на ценова политика на фирмата и определянето на ясни целеви групи на пациенти позволи да се формира стратегия за увеличаване на продажби, използвайки наличните ресурси.

Още по време на програмата е отбелязан по-активен приток на пациенти, има проявен интерес за партньорство от страна на фирмите за медицински туризъм.

Продължителност на проекта

3 месеца

Следваща стъпка

Клиента избра да продължава да развива бизнеса самостоятелно, като използва подготвените по време на работа с нас документи и провежда редовни консултации с експерта на "Евро Адвайзър".