Клиент

Верига магазини за кожени облекла, чанти и бижута. Фирмата притежава няколко магазина по Черноморието и активно развива и други направления на бизнес.

Двамата собственици - семейна двойка, са отдадени на своята работа и тяхната фирма се отличава с чудесни отношения вътре в екипа. Персоналът на магазините, в основната си част, работи отдавна и достатъчно ефективно.

Основни запитвания

Собствениците на фирмата са се обърнали към нас с две основни запитвания.

Спецификата на локацията на магазините определя основната група купувачи - туристи, които прекарват само няколко дни в града. Въпреки опита на търговския персонал, поради голяма конкуренция през последното време, продажбите в магазините вървят по-трудно.

Запитването на собствениците беше да се проведе обучение на персонала по продажбите, като специално внимание да се обърне върху продажби в търговската зала на туристи от една специфична група.

Второто запитване беше провеждане на бизнес обучение на собствениците и помощ в изграждането на стратегия за продажби и маркетинг във фирмата.

Резултати на нашата работа

След предварителни консултации със собствениците беше решено ние да разработим стратегия за маркетинг и продажби в магазините на клиента, след което да проведем двудневно обучение - един ден само със собствениците и още един ден с търговския персонал на магазините на клиента.

По време на проекта:

  • Подготвена основа на стратегия за привличане на клиенти и продажби в магазините на клиента
  • Проведено еднодневно бизнес обучение на собствениците по изграждане на системи за маркетинг и продажби, техники за активни продажби в магазина и система за обучение на персонала.
  • При активно участие на собствениците, по време на обучението е формализирана основна стратегия за привличане на купувачи и продажби в магазините на нашите клиенти. Определени подходящи техники за продажби, мърчандайзинг, календарно планиране на маркетингови активности и т.н.
  • Проведен еднодневен тренинг и персонала, по време на който персонала е запознат с основа на работата на система за продажби във фирмата и е обучен на практика да прилага техники на продажбите, в това число на специфичните групи клиенти.
  • Търговския персонал на фирмата придоби практически навици за продажби, които започна да прилага веднага след обучението.

Продължителност на проекта

1 месец

Следваща стъпка

Клиента избра да продължи самостоятелно да развива своята система за маркетинг и продажби, като провежда редовни консултации с експерта на "Евро Адвайзър".