Ние сме имали удоволствие да работим с над 20 видове бизнес от различни области: производство, услуги, търговия, селското стопанство.
По-долу можете да видите някои от нашите кейсове.

- - -

[Кейс] Ново направление на бизнес с ясна структура и отговорности

Собственик на предприятие планира отделяне в самостоятелна фирма едно от направленията на дейността. Важни моменти са бизнес модела и организационна структура на новата фирма, както и бизнес обучение на нов управител.

 
- - -

[Кейс] Финансово планиране за стабилен бизнес

Производител в областта на животновъдството, притежаващ съвременна ферма за екологично отглеждане на пасищни животни. По време на нашата работа са открити възможности за подобряване на финансовия резултат с 39,7%.

 
- - -

[Кейс] Увеличение на продажбите два пъти за една година

Най-добри бизнес резултати дава комплексна работа върху бизнеса и върху знанията и навиците на собственика.

 
- - -

[Кейс] Разширяване обхвата на потенциалните клиенти за повече продажби

Коригиране на ценова политика на фирмата и определяне на ясни целеви групи на клиенти позволи да се формира стратегия за увеличаване на продажби, използвайки наличните ресурси.

 
- - -

[Кейс] Специална стратегия за работа със специфични групи клиенти

Най-успешните стратегии за маркетинг и продажби се разработват с прякото участие на собственика, а се реализират от добре обучен персонал.

 
- - -

[Кейс] Систематизация на бизнеса и въвеждане на нови техники за маркетинг и продажби

Решаване на две задачи - въвеждане в практика на нови инструменти за увеличаване на продажбите и получаване на повече свобода и отговорности при работата на единия от собствениците върху бизнеса.